Ir. Sukardi, MP

Ir. Sukardi, MP

NIDN                          : 0015106302

NIP                             : 196310151991011001

Jabatan Akademik     : Lektor Kepala

Jabatan Struktural      : - 

Email                          : sukardi@umm.ac.id

Google Scholar ID     : WST_CSkAAAAJ

Sinta ID                     : 6668983

Bidang Keahlian        : Nutrasetikal

 

Data Pendidikan

Jenjang Pendidikan

Nama PT

Jurusan/Prodi

Tahun Lulus

S1

Universitas Gajah Mada

Pengolahan Hasil Pertanian

1990

S2

Universitas Gajah Mada

Teknologi Hasil Perkebunan

2001