Sri Winarsih, STP., MP

Sri Winarsih, STP., MP

NIDN                          : 0726018101

NIP                             : 10514100539

Jabatan Akademik     : Lektor

Jabatan Struktural     : -

Email                         : sriwinarsih@umm.ac.id

Google Schoolar ID   : VOv1aFUAAAAJ

Sinta ID                     : 6660234

Bidang Keahlian        : Mikrobiologi Pangan dan Pengolahan Pangan

 

Data Pendidikan

Jenjang Pendidikan

Nama Sekolah

Jurusan/Prodi

Tahun Lulus

S1

Universitas Muhammadiyah Malang

Pertanian

2005

S2

Universitas Brawijaya

THP Minat Ilmu dan Teknologi Pangan

2013

S3

IPB University

Ilmu dan Teknologi Pangan

Masih berlangsung