Mochammad Wachid, STP., MSc

Mochammad Wachid, STP., MSc

NIDN                       : 0721068201

NIP                          : 10505010408

Jabatan Akademik   : Lektor

Jabatan Struktural   : - 

Email                       : mochammadwachid3@umm.ac.id

Google Schoolar ID : HI1j8wAAAAJ

Sinta ID                  : 6644858

Bidang Keahlian     : Mikrobiologi Pangan, Sanitasi Industri dan Teknologi Pengolahan Limbah, dan Biokimia Pangan

 

Data Pendidikan

Jenjang Pendidikan

Nama Sekolah

Jurusan/Prodi

Tahun Lulus

S1

Universitas Muhammadiyah Malang

Teknologi Hasil Pertanian

2004

S2

Universitas Gajah Mada

Ilmu dan Teknologi Pangan

2010

S3

Miyazaki University

Agriculture

Masih berlangsung